Hakkımda

Sezer SARIÖZ

CV

 

Deneyimli İngilizce Öğretmeni

Serbest Simultane Çevirmen

İngilizce Koçu

Üniversite Ölçme Değerlendirme Koordinatörü

 Okutman & Öğretim Görevlisi

Müfredat Planlayıcısı

Hikaye Seslendirmeci

 

www.sezersarioz.com

sezersarioz@gmail.com

MESLEKİ PROFİL

 

Nedenlerim:

~ Öğrenme arzusu

 

~ Bilgimi başka insanlarla paylaşma arzusu

 

~ Öğrencilerimden öğrenme ihtiyacı

 

~ İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin önemi ve gerekliliği

 

Öncelikle, neden İngilizce öğrettiğim sorusundan önce Neden öğretiyorum? sorusuna cevap vererek başlamak isterim. Her zaman, öğrenebileceğim ne varsa onu öğrenme arzum oldu. İdeal bir öğretmenin öncelikle ömür boyu öğrenci olması gerektiğine inanıyorum. İkinci olarak, önemli ya da önemsiz öğrendiğim herhangi bir şeyi iletişim kurduğum ilk kişi ile -tabii eğer onun da bu bilgiyi anlayacağını düşünüyorsam- paylaşırım. Paylaşmayı hep sevdim. Burada “ihtiyacı olduğu” değil “anlayacağı” ifadesini kullanıyorum; çünkü; her zaman herkesin ihtiyaçlarını bilebileceğimi sanmıyorum. Ayrıca, bu bilgiye o an ihtiyaçları olmasa bile, başka bir zaman ihtiyaç duyabilirler. Ancak bu bilgiyi paylaştığım kişinin, bunu anlayacağından emin olmam gerekir. Eğer öğrencilerimin seviyesine ya da yaşına göre onlara zor gelecek birşeyler öğretmeye çalışırsam, bu bilgi ile ezilebilirler; dolayısıyla, sonrasında motivasyonları düşebilir. Bir öğretmen kime ne öğreteceğini bilmelidir. Üçüncü olarak, işimden tatmin olmamı sağladığı için, öğrencilerimden öğrenmeyi seviyorum. Öğrenciler sınıfa kendi hayat tecrübelerini getirdiklerinde, onların sevdikleri, sevmedikleri konular ve ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olduğumdan yeni bir konuyu onlara anlatırken bunlardan yararlanıyorum. Bunu, öğrencilerin kendi fikirlerini ifade etmeleri, benim bakış açımı zenginleştirdiği için seviyorum. Son alarak, Neden İngilizce öğretiyorum? sorusuna gelince, cevabı basit. Dünya İngilizce dönmektedir; bu da bir kişinin neye öğrenmeye ihtiyacı varsa, o konu hakkında İngilizce olarak çok çeşitli kaynağa ulaşabileceği anlamına gelir. Dünyanın İngilizce konuşuyor olması, herkesin İngilizceyi konuşmasını gerekli kılar. Bu da bir iş arıyorsanız, İngilizce konuşmanızı şart kılar.

 

 

Hedeflerim:

~ Koçluk yapmak

 

~ Öğrencileri öğrenmeye motive etmek

ve

öğrenmeleri için onlara ilham vermek

 

~ Öğrencileri olumlu yönde değiştirmek

 

~ Öğrencilere hayatı/ hayat hakkında bilgiyi İngilizce ile öğretmek

 

~ Öğrencilere olabileceklerinin en iyileri olmaları için

 potansiyellerini fark etmelerini sağlamak

 

~ Öğrencilerin ders materyallerini

gerçek yaşamda kullanmalarını sağlamak

 

Benim tek amacım, öğrencilerime –ergenlere-, üniversite öğrencilerine ve iş adamlarına- İngilizce öğretmek değil, aynı zamanda onları öğrenmeye motive etmek, öğrenmeleri için onlara ilham vermek ve onları olumlu yönde değiştirmektir. Benim asıl amacım, onlara yaşam için esas olan bilgiyi İngilizce ile kazanmalarını sağlamaktır. En önemli amacım ise, öğrencilerimi kendi potansiyellerinin farkına varmalarını ve olabileceklerinin en iyisi olmalarını sağlamaktır. Son olarak, dersimde öğrendiklerini anladıklarından ve gerçek yaşamda uyguladıklarından emin olmaya gayret ediyorum.

 

 

Karşılaştığım zorluklar:

 

~ İngilizce konuşma fobisi olan öğrenciler

 

İşimde en çok zorlandığım husus, sınıfımda yıllarca İngilizce öğrenmeye çalışan ama başaramayan bu yüzden de İngilizce öğrenme konusunda umudunu kaybetmiş birkaç öğrencimin olmasıdır. Böyle durumlarda, onlardan bana şans vermelerini isterim. İlk etapta onların beni anlamaları onlar için çok zordur. Derslerimde beden dilini tam kapasite kullanmam dışında,  İngilizceden başka bir dil  kullanmadığım için, bu öğrenciler bana sanki benden öğrenmeleri için hiç şansım yok gibi bakarlar. Sonrasında, onlarla iletişim kurmak için sarf ettiğim çabayı görünce, onlara İngilizceyi ancak İngilizce konuşarak öğretmekte kararlı olduğumu, bu yüzden de onların da çaba sarfetmeleri gerektiğini kısa zamanda öğrenirler.

Yöntemim:

 

~ Sınıf içinde ve dışında sadece İngilizce konuşmak

 

~ İngilizceyi öğretmeyi keyifli bir hale getirmek

 

~ Dilbilgisine dayalı öğretimdense Kelime bilgisine dayalı öğretmek 

 

~ Nöro-Linguistik Programlama (NLP)

 

~  Derse müzik entegre etme

 

Öncelikle İngilizce öğretmenin tek yolu, dili sınıf içinde ve dışında konuşmaktır. Öğrencilerim benim Türkçemi ya da Fransızcamı sadece onlara veda ederken duyarlar. İkincisi, İngilizce öğretmekten büyük zevk aldığım için öğrencilerimin de İngilizceyi sevmelerini istiyorum ki öğrenmeyi eğlenceli kılmamın nedeni de budur. İngilizce öğrenirken eğlenmenin, İngilizce öğrenmeyi, öğrenilenlerin hatırlamasını ve pratik yapmayı kolaylaştırdığına son derece inanıyorum.  Üçüncü olarak, kelime öğretimine dilbilgisi öğretiminden daha fazla odaklanıyorum; çünkü, kelimelerle iletişim kurarız, bildiğimiz kelimelerle düşünürüz ve düşüncelerimizi bu kelimelerle ifade ederiz. Düşündüğümüz gibi konuşuruz ve yazarız. Bu yüzden kelime dağarcığımız, kişiliğimizi yansıtır. Bu nedenle dilbilgisine daha az odaklanıyorum. Dördüncü olarak, derslerimde görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere farklı öğrenme türlerini güçlendiren NLP tekniklerini kullanıyorum. Son olarak, öğrencilerinin yaratıcılığını geliştirmek, öğrenme yetilerini arttırmak, konsantrasyonunu sağlamak ve dikkatini arttırmak için, derslerde müzik dinletirim.

 

 

 

 

Benim için İngilizce öğretmek bir terapidir;

bu yüzden İngilizce öğrenmek de eğlenceli olmalıdır.

 

 

EĞİTİM/ ÜNİVERSİTE

 

1995-1999                                                                                                                                       Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul                                                                                     

İngilizce Eğitimi

 

MESLEKİ TECRÜBE

7-18 Mart 2022                                                                                                                                                        Hochschule RheinMain, Wiesbaden          

Öğretim Görevlisi

Farklı milletlerden oluşan fakülte öğrencilerine mezun olabilmeleri için B1 düzeyinde 60 saatlik yoğun program ile Genel İngilizce dersleri.


2004-2019                                                                                                                                                        Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul          

İngilizce Öğretmeni & Çevirmen

Eğitim amaçlı düzenlenen Malta, İrlanda, İskoçya ve İngiltere gezilerini planlama ve öğrencilere eşlik etme; İngilizce müzikal yönetme; Sosyal Bilimler ve internet tabanlı TOEFL sınav teknikleri dersleri; yazılı ve sözlü çeviriler; “En Zayıf Halka” yarışma programını düzenleme; öğrencilerin farklı kültürlerden eğitimcilerle röportaj yapacakları bir proje tasarlama; eğitimde teknolojinin önemi, sağlık ve internet tabanlı TOEFL sınav teknikleri ile ilgili sunumlar.

 

2007-2010                                                                                                                                                                                  NLP Group, İstanbul          

İngilizce Öğretmeni, İngiliz Dili Koçu & Simultene Çevirmen

NLP teknikleri kullanarak İngilizce ders verme, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimlerinde çevirmenlik.

Bu eğitimlerle kişinin kendi potansiyelini ve öz kaynaklarını açığa çıkarıp nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğini, yaratıcılığı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini sınıfa entegre etme. NLP teknikleri ile İngilizce öğreterek, öğrencilerin algı ve konsantrasyonunu arttırmalarına yardımcı olma ve öğrencilerin öğrenme engellerini de gidererek gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını, böylece en üst düzey performansa erişebilmelerini sağlama. Psikolog ve psikiyatrlara yaptığı simultene çevirilerle, müziğin beyin üzerindeki etkilerini öğrenerek, öğrencilerinin yaratıcılığını geliştirmek, öğrenme yetilerini arttırmak, konsentrasyonunu sağlamak ve dikkatini arttırmak için, derslerinde müzik dinletme.

 

2010-2014                                                                                                                                                                       Bilim Üniversitesi, İstanbul          

İngilizce Öğretmeni

Tıp Fakültesi Öğrencilerine internet tabanlı TOEFL sınav teknikleri; tez önerisi ve laboratuvar raporu yazmayı da kapsayan bilimsel rapor yazma, bilimsel bir yazıyı yayınlama ve sunma, alıntı yapma, sunum hazırlama dersleri.

 

2007-2014                                                                                                                                       Grup Florence Nightingale Hastaneleri, İstanbul          

Çevirmen

Sağlık ve tıp alanında çeşitli bilimsel raporların çevirileri.

2004-2006                                                                                                                                       Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul          

Öğretim Üyesi

Fakülte öğrencilerine Uygarlık Tarihi dersi. Eski Yakındoğu’da medeniyetin doğuşundan 20. Yüzyıl’a kadar teknolojik yenilikleri anlatma. Öğrencilerin genel kültürünü arttırarak, onların mesleğinde donanımlı olmalarına yardımcı olma.

 

2004-2006                                                                                                                                 Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, İstanbul          

İngilizce Öğretmeni

Tez hazırlama ve eleştirel düşünme ile akademik sunum derslerini geliştirme. Tez hazırlama: Akademik bildiri, giriş, yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç ve referanslardan oluşan akademik rapor içeriklerinin öğretilmesi. Eleştirel düşünme: Bir argümanı anlama; problem çözme; argümentatif bir yazı yazarken argümanı eleştirel bir şekilde kanıtlamadan oluşan bir argümanın parçalarının öğretilmesi. Akademik sunum: Taslak hazırlama, giriş, gelişme ve sonuç yazma; sunum korkusunu yenme; sesi ve vücudu etkin olarak kullanma ve sorulara cevap vermeyi kapsayan sözlü sunum türlerinin ve taktiklerinin öğretilmesi.

 

2003-2004                                                                                                                                                               Dilko Yabancı Dil Okulu, İzmit

İngilizce Öğretmeni & Simultane Çevirmen

Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) modülünü düzenleme ve kitap, akademik dergi, magazine ve gazete gibi geniş çaplı farklı kaynaklardan İngilizce ders materyalleri geliştirme. Sözlü sunum takdimi, öğrencileri makale ve araştırma yazıları yazmaya ve birçok farklı konuda tartışmaya motive etme, sözlü sunum takdimi ve birçok farklı konuda tartışmaya motive etme. İş İngilizcesi ve Genel İngilizce kulüpleri gibi müfredat dışı etkinliklere katılma. İş İngilizcesi ve konuşma kulüpleri yürütme, öğrencilerin öğrenme kapasitelerini farklı yaklaşımlarla arttıran İngilizce materyaller hazırlama ve ders müredatını geliştirme. Dilko’nun anlaşmalı olduğu kurumlar için simultane çeviri yapma.

 

2002-2003                                                                                                                                               Age Events Promotions Tourism, İstanbul          

Tur Operatörü & Çevirmen

Intel, Lafarge ve Michelin şirketlerin toplantılarını, teşvik gezilerini ve konferanslarını düzenleme. Bu şirketlerin çevirilerini ve uluslararası yazışmalarını yapma. Yurt içinde ve dışında bu şirket çalışanları için turlar hazırlama. Tur katılımcıları için seyahat rehberi hazırlama.

 

2001-2002                                                                                                                                                              Le Comptoir des Langues, Paris

İngilizce Öğretmeni & İngiliz Dili Koçu

İş adamları için şirket-içi, kişiye göre hazırlanan her seviyede Genel İngilizce ve İş İngilizcesi eğitimleri verme. İş adamlarına yönelik Fransızca hikayeleri İngilizce seslendirme. Öğrencilerin daha hızlı ve etkin öğrenmelerine yardımcı olma; bireysel ihtiyaçlara yönelik dil hedeflerini kişiye özgü belirleme; öğrencinin kendine olan güvenini, rahatlığını, motivasyonunu ve memnuniyetini dikkate alarak öğrenciye yaklaşma.

1999-2001                                                                                                                           Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul     

İngilizce Öğretmeni

Fakülte öğrencilerine ve meslek sahiplerine yönelik her seviyede Genel İngilizce dersi verme.

 

1999-2001                                                                                                                           Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul          

İngilizce Öğretmeni ve  Değerlendirme Koordinatörü

Temel seviye, orta seviye öncesi, orta seviye ve orta seviye üzeri ders materyali hazırlama. “Konferanslarda not alma teknikleri” dersini oluşturma. Fakülte öğrencileri için, çeşitli konularda not alma teknikleri için ders metni hazırlama. Cornell metodu, özet çıkarma, haritalandırma, planlama ve cümle yöntemleri gibi etkin not alma sistemlerini gösterme; bağlaç, kısaltma ve semboller öğretme. Sınav gözetmenliği ve değerlendirmesi. Seviye Tespit Sınav Merkezi’nde üniversite öğrencileri için İngilizce değerlendirme sınavları hazırlama.

 

1995-1997                                                                                                                                                                             VIP Tourism, İstanbul          

Refakatçi Tercüman

Konferanslarda kayıt, salon ve tur satışı gerçekleştirme. Yabancı misafirler için simultane çeviri.

 

June 1996                                                                                                                                            Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi, İstanbul          

Refakatçi Tercüman

Çeşitli konularda çalışan grup toplantılarına yardım etme ve Birleşmiş Milletler-Habitat programında simultane çeviri.

 

April 1996                                                                                                                                   95. Parlamentolararası Birlik Konferansı, İstanbul            

Refakatçi Tercüman

1.100’ün üzerinde delegeye konferans dokümanları ve materyaller verme, delegelere salonlarında refakat etme, mesajlarını iletme, ve delegelerin sorularını yanıtlama; konferans esnasında verilen metinleri çevirme ve ihtiyaç anında simultane çeviri yapma.

 

April 1996                                                                                                                                                     Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul           

Refakatçi Tercüman

1.100’ün üzerinde delegeye konferans dokümanları ve materyaller verme, delegelere salonlarında refakat etme, mesajlarını iletme, ve delegelerin sorularını yanıtlama; konferans esnasında verilen metinleri çevirme ve ihtiyaç anında simultane çeviri yapma.

 

MESLEKİ SUNUMLAR VE AKTİVİTELER

Sunumlar

(2015, 17-18 Haziran) “Why is Technology Important in Education and Introducing Educreations" sunumu ile eğitimde teknolojinin önemi ve bir web 2.0 uygulamasının tanıtımı. Sunum Saint Benoit Fransız Lisesi öğretmenlerine takdim edilmiştir.

Why is Technology Important in Education and Educreations Application

(2013, 26 Şubat ) “Components of the Research Report” adlı tez yazma konulu sunum İstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerine takdim edilmiştir.

Components of the Research Report

(2013, 26 Şubat) “Designing and Delivering Oral Presentations” adlı, sunum hazırlama ve verme tekniklerini içeren sunum İstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerine takdim edilmiştir.

Designing and Delivering Oral Presentations

(2012, 5 Nisan) “Kalp Sağlığında Beslenmenin Önemi” sunumu Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine Sağlık Konferansı’nda takdim edilmiştir.

Kalp Sağlığında Beslenmenin Önemi

(2009, 30 Mayıs) “Skills for the TOEFL iBT” adlı internet tabanlı TOEFL sınav tekniklerini içeren sunum, “English Day” Konferansı'nda İngilizce öğretmenlerine  Saint Benoit Fransız Lisesi’nde takdim edilmiştir.

Skills for the TOEFL iBT

(2009, 18 Mayıs) “Skills for the TOEFL iBT” adlı internet tabanlı TOEFL sınav tekniklerini içeren sunum, lise 3. Sınıf öğrencilerine Saint Benoit Fransız Lisesi Tiyatro Salonu’nda takdim edilmiştir.

Aktiviteler

(2012, 19-23 Nisan) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine İrlanda Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere okul ortamı dışında eğitici deneyimler kazandırmak için yurt dışına gezi düzenleme ve geziye eşlik etme. Seyahat rehberi hazırlayarak, öğrencilerin gezi öncesi ve süresince entellektüel olarak geziye merakını uyandırma. Öğrencilerin deneyimlerini zenginleştiren, onların İngilizce konuşmaları için motivasyonunu arttıran, gözlem yetilerini geliştiren ve onları sosyal gelişmeye teşvik eden İngilizce günlük tutmaya öğrencileri teşvik etme.

 (2011, 20-23 Nisan) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine İngiltere Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere okul ortamı dışında eğitici deneyimler kazandırmak için yurt dışına gezi düzenleme ve geziye eşlik etme. Seyahat rehberi hazırlayarak, öğrencilerin gezi öncesi ve süresince entellektüel olarak geziye merakını uyandırma. Öğrencilerin deneyimlerini zenginleştiren, onların İngilizce konuşmaları için motivasyonunu arttıran, gözlem yetilerini geliştiren ve onları sosyal gelişmeye teşvik eden İngilizce günlük tutmaya öğrencileri teşvik etme.

(2010-2011)  Saint Benoit Fransız Lisesi’nde “Grease” Müzikali’ni sahnelendirme.

Grease müzikalinin lise versiyonunu düzenleme ve yönetme. Öğrencilerin takım çalışması ile birbirlerinin performaslarını değerlendirerek ve birbirlerinin iyiliği için çalışarak, kendi potansiyellerine ulaşmaları ve başarılı olmalarına yardımcı olma. Öğrencilerin çalıştırmalarını geliştirmeleri ve dostluk kurmaları için, onları birlikte çalışmaya yönlendirme. Haftada iki kez okul çıkışında provalara kalarak, öğrencilerin okula bağlanmalarını sağlama. Kelimelerin telaffuzu ve dil akıcılığını geliştirmeleri için öğrencilere koçluk etme. Öğrencilere, pratik yapmaları için zaman ayırmalarını sağlayarak ve seyirci karşısında sahnede karşılaşılması muhtemel zorluklardan gerekli çıkarımları yapmalarına yardım ederek disiplin kazandırma. Öğrencilerin kendilerine güvenlerini ve daha iyi iletişim kurma yetilerini geliştirmelerine yardımcı olma.

(2010, 30 Aralık) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine Topkapı Sarayı Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere tarihi bir yeri ziyaret etmenin tarihi canlı tutma olduğunu göstermek ve öğrencilerin yaşadıkları çevreye ömür boyu sürecek ilgi uyandırmalarını sağlama. Ulusal olaylar ve temalarla öğrencileri, tarihleri ile ilgilenmelerine teşvik etme. Tarihi yerleri ziyaret ederek öğrencilerin öğrenmesini zenginleştirme ve geçmişi anlayabilme yetisi kazandırarak zamanla bağlantı kurmalarına yardımcı olma. Bilgiyi kültürel kaynaklara başvurarak edinmeyi, kıyaslayarak, sentez ve analiz yaparak, bilgiye dair kanıtları ve sonuçları değerlendirerek öğrencilerin farklı yetilerini geliştirerek onları yönlendirme. Öğrencilere gezi hakkında bir makale yazdırtarak, onların değerleri ve amaçları arasında bağlantı kurmalarını sağlama.>

(2010, 11 Kasım) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine Yıldız Kenter Tiyatrosı’nda American Drama Europe tarafından sahnelenen Macbeth oyununa eşlik etme.

Öğrencilere, sınıfta çalışılan oyunu izleterek daha iyi anlama fırsatı sunma. Öğrencilerin hoşgörüsünü onlara daha farklı ve engin bir dünyayı göstererek arttırma ve onların diğer insanların ne düşündüğü ve ne hissettiğini fark etme yetilerini geliştirme.

(2010, 12-19 Mart) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine eğitim amaçlı Malta Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle iletişime geçme fırsatı sunma. Öğrencilerin dili akıcı olarak konuşmaları için onlara her gün pratik yapma fırsatı sunma. Öğrencileri başka öğretmenlerin derslerinde İngilizce konuşmaya, böylece öğrencilerin İngilizce konuşurken ve öğrenirken kendilerine güven duyarak yeterliliklerini arttırma.

Öğrenciler Chamber College’da 20 saatlik Genel İngilizce ve İş İngilizcesi kursuna katılmışlardır.

 (2008, 28 Ocak-4 Şubat) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine eğitim amaçlı Malta Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle iletişime geçme fırsatı sunma. Öğrencilerin dili akıcı olarak konuşmaları için onlara her gün pratik yapma fırsatı sunma. Öğrencileri başka öğretmenlerin derslerinde İngilizce konuşmaya, böylece öğrencilerin İngilizce konuşurken ve öğrenirken kendilerine güven duyarak yeterliliklerini arttırma.

Öğrenciler English Communication School’da 20 saatlik Genel İngilizce ve İş İngilizcesi kursuna katılmışlardır.

(2010, 24-28 Nisan) Saint Benoit Fransız Lisesi öğrencilerine eğitim amaçlı İskoçya Gezisi’ne eşlik etme.

Öğrencilere okul ortamı dışında eğitici deneyimler kazandırmak için yurt dışına gezi düzenleme ve geziye eşlik etme. Seyahat rehberi hazırlayarak, öğrencilerin gezi öncesi ve süresince entellektüel olarak geziye merakını uyandırma. Öğrencilerin deneyimlerini zenginleştiren, onların İngilizce konuşmaları için motivasyonunu arttıran, gözlem yetilerini geliştiren ve onları sosyal gelişmeye teşvik eden İngilizce günlük tutmaya öğrencileri teşvik etme.

(2010, 27 Mayıs) Saint Benoit Fransız Lisesi’nde  “En Zayıf Halka” yarışmasını düzenleme.

Öğrencilere hayatın farklı alanlarını göstererek, onların düşünme yetilerini geliştirecek daha üst seviyedeki bilgiyi onlara öğretme ve onları gelecek çalışmalarında verecekleri kararlara daha iyi hazırlama.

(2010, May 14) ) Saint Benoit Fransız Lisesi’nde  Türkiye’deki farklı kültürlerin bir araya gelmesi için etkinlik düzenleme.

Anadili Fransızca ve İspanyolca olan kişilerle kendi dillerinde röportaj yapma, bu röportajları videoya alarak, İngilizce alt yazı ile video gösterimi yapma. Öğrencilere, farklı kültürler hakkında bilgi edinmeleri için farklı kültürlerden eğitimcilerle röportaj yapacakları bir projesi tasarlama. Onlara, farklı kültürlerle iletişim kurma yetilerini geliştirme fırsatı sunma. Öğrencileri, kültürün dünyadaki işlevini anlamaları ve bu konudaki vizyonlarını geliştirmeleri için kendilerinden farklı olana derin bir saygı anlayışı geliştirmeye teşvik etme.

(2007-Halen)  Kağıt tabanlı ve İnternet tabanlı TOEFL Sınavına Hazırlık Kulüpleri Yürütme

2007 ve 2008 yıllarında Kağıt tabanlı TOEFL kulübünü yürütme. 2009 itibariyle, İnternet tabanlı TOEFL kulübünü yürütme. Üniversiteye girecek olan öğrencilerin geçmesi gereken TOEFL sınavına onların daha iyi hazırlanması için onlara TOEFL sınavını tanıtma. İngilizce konuşulan üniversitelerde öğrencilerin akademik açıdan başarını olmaları için derste kullandıkları dil yetilerini kullanmalarını sağlama. Öğrencilere daha yüksek seviyede İngilizce dil yetilerinin temelini verme ve İngilizce öğrenim görürken ve iletişim kurarken kendilerine güven duymalarını sağlama. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini kendilerinin daha iyi anlamalarını sağlayarak öğrenmenin sınıf dışında devam etmesinde onlara yardımcı olma.

 

ÖĞRENİM/ EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 

4 Haziran 2021                                                                                                                                                   TELC Sertifika Sınavları, Wiesbaden

Alman Dili, B1 seviyesi

Zertifikat Deutsch-Test für Zuwanderer Başarı Sertifikası. 8 ay 600 saatlik kurs orta seviyede (B1) başarıyla tamamlandı.


16 Mayıs-13 Haziran 2015                                                                                                                                              MEF Üniversitesi, İstanbul          

Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifikası

Sınıfta tablet, google drive, web 2.0 web araçlarını ve Ters Yüz Edilmiş Sınıf modelini kullanarak öğrencilerin motivasyon ve başarısını arttırma amaçlı eğitici stratejiler öğrenme.

 

18-19 Nisan 2015                                                                                                                                   Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul                     

Edtechist Sertifikası

İki uzmanın atölyelerine katılarak öğretme tarzında yenilikler yapma. Yaratıcı öğrenmeye dayalı dijital teknolojiyi sınıfta uygulayarak yenilikçi yaklaşımlar keşfetme. Görüntüleme, video ve animasyonla dijital öğrenme farkındalığını arttıracak üç proje tamamlama ve öğrencilerin hayal gücü ile  dijital yetilerini geliştirerek onların derste aktif olarak çalışmalarını sağlayacak temel pedagojik stratejiler öğrenme. Derse entegre olan teknoloji araçlarının kullanım yeterliliğini arttırma. Ters yüz edilmiş, harmanlanmış ve çevrimiçi dersler için geliştirilmiş beyin-tabanlı stratejileri destekleyen teknoloji araçları ve elektronik kaynaklarla, öğrenci motivasyon ve başarısını arttırmaya yönelik  eğitim stratejileri öğrenme. Bireysel farklılık ve anlamlı işbirliği ile etkili olan çeşitli web 2.0 araçlarını keşfetme ve öğrencilerin başarıyı deneyimleyecekleri sanal ortamlar oluşturmayı öğrenme.

 

13-14 Şubat2015                                                                                                                                             Saint Benoît Fransız Lisesi, İstanbul             

Premier Printemps du Numerique Sertifikası

Eğitimde kullanılan elektronik kaynaklar, teknolojik araçlar ve uygulamalar ile öğrenci motivasyon ve başarısını arttırmaya yönelik eğitim stratejileri öğrenme.

 

15-16 Kasım 2014                                                                                                                                                    Sabancı Üniversitesi, İstanbul            

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu Tavsiyeci Özel Programı

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yöneticilik, sosyal bilimler, mühendislik, doğa bilimleri ve tarih gibi yaz okulunda öğretilen derslerin lise öğretmenlerine tanıtımı.

 

1 Kasım 2014                                                                                                                                                            VKV The Koç School, İstanbul            

18. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu – Öğretmenler Öğretmenleri Eğitiyor

Ana okulundan lise son sınıflarına kadar her branşa ait birçok dilde eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirilen seminerler ve atölye çalışmaları bir gün süre ile öğretmenler tarafından öğretmenlere sunulmuştur.

 

29-30 Eylül 2012                                                                                              The National Board of Professional and Ethical Standards, İstanbul                     

Hypnotherapy Certification - Certified Practitioner Part 1 of the Art and Science of Hypnosis

Mind Training Institute lisanslı hipnoz pratisyen eğitimi tamamlama. İkinci bir dil öğrenmenin zekayı geliştirme ve beynin odaklanmasını güçlendirme gibi faydalarını arttırmaya yönelik anlayış geliştirme. Dil düşünme şeklimizi yönlendirdiğinden, burada edinilen bilgiyi öğrencilerin dünyaya bakış açılarını değiştirmelerine yardımcı olmaları için kullanılma.

 

Şubat-Haziran 2012                                                                                                                                                              Trust Human, İstanbul                                                                             

Kişisel Gelişim ve Psikoloji Eğitimleri

Her biri iki ay süren iki uzun soluklu programdan biri “İllüzyonu Yenmek” diğeri “İç ‘Ben’le Tanışma” dır.

Beyin dalgalarının işlevleri keşfedilerek, öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirmelerine yardım etme. Renklerin etkilerini öğrenme, renklerin öğrenmeyi nasıl hızlandırdıklarını araştırma ve dikkati arttırarak bilgiyi akılda tutmaya yardımcı olma. Bedensel hastalıkların ortaya çıkmasında zihin-beden ilişkisini öğrenme ve  bunu pedagoji içerik bilgisi ile geliştirmek için kullanma. Bedenin öğrencinin anlayışını nasıl şekillendirdiğini öğrenme ve bu etkiyi öğrencilerin kelime ve kalıplar öğrenmesine yardımcı olacak jestler kullanarak sağlama. Duyguların beden ve zihni nasıl etkilediğine ve öğrencilerin düşünme yetilerini ve ruh hallerini geliştirmeye yardım eden, bedenin hislere nasıl fizyolojik tepkiler verdiği ile ilgili anlayış sahibi olma. Şifa, beslenme, dayanışma, yardımlaşma, zihinde ustalaşma ve geleceğe yön verme gibi meditasyon uygulamalarına katılma. Bu çalışmalar öğrencilerin ortak ilgi alanlarını geliştirerek, onların yetilerini geliştirmelerine fırsatlar yaratır; kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olur; sınıfta birbirlerini desteklemeleri için onları cesaretlendirmeye ve onların da fikir ve ilgi alanlarını ders programına entegre ederek, kendilerini derse istekli hissetmelerine, böylece dersi daha iyi öğrenmelerine yardımcı olur ve, öğrenci davranışlarının doğru yönlendirilmesini sağlar.

 

Haziran 2012                                                                                                                                                                           Ege Orman Vakfı, Izmir                                                                 

Doğa Dostu Sertifikası

Ege Ormanı’nda fidan dikme. Öğrencilerin ve ülkenin geleceği için özen gösterme. Çevreyi geliştirmek için sorumluluk alma. Öğrencilere ormanların refah, sağlık ve ekolojik anlamdaki değerleri hakkında uyandırma. Sorumluluk bilincini öğrencilere ve çevreye duyarlı bir hizmetle özen göstererek öğretme.

Şubat-Mart 2012                                                                                                                                                     Studio White Balance, İstanbul                                                                         

Senaryo Yazma Kursu

Film senaryosu yazma kursu tamamlama. Kısa metraj film yazma prensipleri, konu, karakter, diyalog, hikayeleştirme, synopsis ve tretman yazma. Bu hikaye stratejilerini sınıfta öğrencilerin gruplar halinde kısa film senaryosu yazmaları ve videoya çekmeleri amacı ile birleştirme. Öğrenmenin yaratıcı yazma ile zenginleşmesi ve öğrenmenin faydalarının teknoloji ile en yüksek dereceye çıkması.

 

Nisan-Haziran 2011                                                                                                                                 Instituto Cervantes de Estambul, İstanbul                  

İspanyol Dili- A1 Seviyesi

Yabancıl dil öğrenenlerin psikolojisini anlamak için 60 saat süren İspanyolca dil kursu.

 

Ekim-Kasım 2010                                                                                                                                               PTR Centre & Serotonin, İstanbul                                                             

Tango Dans Kursu

Tango ve milonganın temelleri ile, harekete şekil verme, sahnede doğaçlama yapma, öğrencilerle sahnelenen tiyatro gösterisinde bir performansı sahnelemeyi öğrenme.

 

20 Mart 2010                                                                                                                                                  International Baccalaureate, İstanbul                                                               

Certificate in 5th Traditional Language Teachers' Conference entitled “Recycle”

Yabancı dil öğretmenlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan, İkinci ya da Yabancı Dil olarak İngilizce’yi kapsayan, İngilizce öğretmenlerinin müfredat, materyal ve metot niteliğini zenginleştirmelerine odaklı konferans.

 

24 Ekim 2009                                                                                                                             VKF Koc Ozel Ilkogretim Okulu ve Lisesi, İstanbul                                      

Certificate in 13th Annual Autumn Teachers’ Conference- Teachers Teaching Teachers

Ana okulundan lise son sınıflarına kadar her branşa ait birçok dilde eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirilen seminerler ve atölye çalışmaları bir gün süre ile öğretmenler tarafından öğretmenlere sunulmuştur.

 

Eylül 2009                                                                                                                                                              PTR Centre & Serotonin, İstanbul                                                                  

Cattell’in 16 Kişilik Faktörü Eğitimi

Davranış bilimci, felsefi danışman tarafından verilen dört hafta süren program. 16 kişilik faktörünü öğrenme ve bu faktörleri öğrencilerin endişe, davranış uyumu, akademik, duygusal ve sosyal sorunlarını tanımlamada kullanma.

 

8 - 9 Mayıs 2009                                                                                                                                                                 Ankara Üniversitesi, Ankara                                                                 

2nd  Annual English Language Teachers’ Conference

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) hakkında iki gün süren konferans. Yabancı dil öğrenenlere başarılı olmaları için, öğrenme, öğretme ve değerlendirme ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamalar. Öğrencilerin İngilizce seviyelerini değerlendirme ve onlara uygun seviyede materyali temin ederek, yabancı dili öğrenimlerini hızlandırarak öğretme hedeflerime kolay ulaşma.

 

30 Mart - 14 Mayıs 2009                                                                                                                                        Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul                                                                       

Performans Değerlendirmesi ve Alternatif  Ölçüm Teknikleri Kullanımı

Öğrenci performans değerlendirmesinin iyileştirilmesi için seminerler. Öğrencilerin nasıl öğrendiklerine dair onları daha iyi değerlendirmeye, neyin daha başarılı öğretildiğini belirlemeye ve neyin geliştirilmesi gerektiğine dair olan yetileri arttırma. Bu seminerlerle, ara sınavlar, testler, yazılı ödevler ve diğer yapılan değerlendirmelerle öğrencinin öğrenimini ilerletme. Öğrencilerin daha önce yaptıkları hatalardan öğrendiklerini göstermelerine yardımcı olma ve  performanslarını geliştirmeleri için onlara ek fırsatlar sunma.

 

18 Haziran 2008                                                                                               Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE), İstanbul                          

Certificat PCIE

Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) tarafından düzenlenen, online Fransızca bilgisayar eğitimi sertifika programı. Windows XP, MS Word  XP, MS Excel XP, MS Excel BD XP, Ms PowerPoint XP and MS IE6 – Outlook XP modülleri.

 

18 Nisan 2008                                                                                                                                                                 Nuans Publishing, İstanbul                                                                             

Certificate in International Exams

Young Learners sınavları, KET, PET, FCE, IELTS and TOEFL gibi uluslararası sınavlara pratik çözümlerin sunulduğu oturumları içeren program.

 

Eylül 2006                                                                                                                                                                Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul                                                                

Soru Sorma Teknikleri Sertifikası

Soru sorma ve hazırlama tekniklerini içeren iki gün süren programa katılarak daha iyi sınav hazırlamayı öğrenme. Öğrencilere analiz etme, düşünme, düzenleme ve fikirlerini ifade etmeyi gerektiren sorular sorma. Soruların bilgi, anlama ya da ölçülmesi hedeflenen yetiyi nasıl tam olarak sorulacağına karar vermeyi öğrenme.

 

2004 – 2005 Akademik Yılı                                                                                                                               Saint Benoît Fransız Lisesi, İstanbul                                                               

Etkin Öğretmen, Etkili İletişim ve Problem Çözme Yöntemleri Sertifikası

Thomas Gordon’ın insan ilişkileri modeline dayalı, etkili iletişim, Nörolinguistik Programlama ve Transaksiyonel Analiz alanlarında, bir yıl süreli farklı seminerler. Yinelenen çeşitli problemli durumların ve çatışma çözümlerinin Kazan-kazan yöntemiyle sunulması.

                                                        

Ekim 2001-Nisan 2002                                                                                                            Le Conseil d'Administration de l'Alliance Française, Paris                        

Diplôme de Language Française

Fransızcanın ileri seviye bilgide olduğunu, ana dil akıcılığında konuşulduğunu gösteren diploma.

 

4 Nisan 2002                                                                                 République Française Ministère de l'Éducation Nationale Rectorat d'Académie, Paris 

Attestation de Réussite- Test d'accès direct au Delf 2 degré.                      

DELF 2 Başarı Sertifikası.

 

Ocak–Mart 2002                                                                                                                                                                          Alliance Française, Paris

Fransızca– İleri Seviye(C1)

İleri seviyede 30 saatlik Fransızca dil kursu.

 

Ekim 2001                                                                                                                                                                                 Alliance Française, Paris                                                                                    Fransızca–Orta Seviye Üzeri (B2)

İleri seviyede 30 saatlik Fransızca dil kursu.

 

Temmuz- Ağustos 2001                                                                                                                                                        Sorbonne Üniversitesi, Paris

Fransızca–Orta Seviye(B1)

Orta seviyede 100 saatlik Fransızca dil kursu.

 

Ekim 1999-Haziran 2000                                                                                                                                        Institut Français d’İstanbul, İstanbul            

Fransızca–Orta Seviye(B1)

Orta seviyede 304 saatlik Fransızca dil kursu.

 

20 Eylül-15 Ekim 1999                                                                                                                  Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul          

Bilgisayar Kullanımı Programı Başarı Sertifikası

Bilgisayar eğitimi sertifika programı. Windows 95, Word, Excel, PowerPoint modülleri ve internet erişimi.

 

Mart-Ekim 1998                                                                                                                                                                 The British Council, İstanbul            

Certificate in Teaching Language Literature and Contemporary Britain (TLLCB)

İngilizce öğretmenlerine İngiliz Dili’ni öğretirken edebiyattan yararlanmaları için onlara bilgi ve yetiler kazandırma; dil sınıfında Britanya Edebiyatı’nın kullanılmasına teşvik etme; öğrencilerin çağdaş Britanya’nın kültürel ve edebi mirası ile ilgili farkındalığını arttırma.

 

6-27 Temmuz 1996                                                                                                            Embassy Language & Training Centres, Hastings – England

Certificate of Progress in Senior Vacation Course in English as a Foreign Language

Gerçek hayattaki temel İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetilerini öğretmeyi hedefleyen kurs.

 

MESLEKİ BECERİ

 Dil Becerileri

 • Türkçe: Ana dil

 • Almanca: Orta seviye

 • Fransızca: Orta seviye üzeri

 • İspanyolca: Başlangıç seviyesi

 • Bilgisayar Becerileri

 • MS Word XP, MS Excel XP, MS Excel BD XP, MS PowerPoint XP, Photoshop, MS IE-6 Outlook X

 • Ağ sunucuları hakkında temel bilgi

 •  

  Eğitim Teknolojileri Becerileri

 • E-öğrenme

 • Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

 • (CBI) Bilgisayar tabanlı öğretim

 • (IBT) Internet tabanlı eğitim

 • (WBT) Web tabanlı eğitim

 • (VLE) Moodle Platformu gibi sanal öğrenme ortamı

 • M-öğrenme,

 • Sınıfta tablet teknolojisi

 • Google Drive

 • Slideshare, Prezi, Educreations, Edpuzzle, Aurasma, Slide.ly, Kahoot, Socrative gibi web 2.0 araçları

 • Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli

 

İLGİ ALANLARI

Akademik İlgi Alanları: Etimoloji, Shakespeare’e ait eserler, İnsan Davranış Psikolojisi.

Boş Zaman Etkinlikleri: Tasavvuf, Kişisel Gelişim, Astroloji, Karting, Yürüyüş, Yamaç Paraşütü, Klasik, Tasavvuf, Meditasyon and Lounge müziği ve film müziği, ruhani film ve kitaplar, resim sergileri ve müzeler, çikolata ve kahve, Türkçe ve İngilizce hikaye seslendirme, seyahat ve resim çekme, yazı yazma.

 

Sezer Sarıöz’ün özgeçmişi 11 Temmuz 2022’te güncellenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~

 

 

© Copyright 2015 All Rights Reserved.